Frivolous position

Định nghĩa Frivolous position là gì?

Frivolous positionVị trí phù phiếm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Frivolous position - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cố ý vị trí thuế xấu đó là tiên tiến với mục đích và là ràng không trung thực.

Definition - What does Frivolous position mean

Knowingly bad tax position that is advanced with intent and is patently dishonest.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *