Front

Định nghĩa Front là gì?

FrontTrước mặt. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Front - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Mục hoặc bên của một tòa nhà hoặc đất mà phải đối mặt với một con đường chính và thường có lối vào chính, hoặc mở ra một không gian mở như một bãi biển, hành lang, hoặc sân trong.

Definition - What does Front mean

1. Section or side of a building or land that faces a main road and usually has the main entrance, or opens out to an open space such as a beach, corridor, or courtyard.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *