Good driver discount

Định nghĩa Good driver discount là gì?

Good driver discountGiảm tài xế tốt. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Good driver discount - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một giảm giá cho những người lái xe đủ điều kiện như trình điều khiển tốt theo các tiêu chí nhất định, ví dụ, số lượng vé phát hành cho các trình điều khiển hoặc khoảng thời gian người lái xe đã có giấy phép.

Definition - What does Good driver discount mean

A discount given to drivers who qualify as good drivers under certain criteria, for example, amount of tickets issued to the driver or the length of time the driver has had the license.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *