Good standing

Định nghĩa Good standing là gì?

Good standingChấp hành tốt. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Good standing - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tình trạng của một công ty (hoặc thành viên của một tổ chức) là hiện tại với việc nộp lệ phí theo luật định và nộp báo cáo định kỳ theo yêu cầu.

Definition - What does Good standing mean

Status of a firm (or member of an organization) which is current with the payment of statutory dues and filing of required periodical reports.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *