Goods and services

Định nghĩa Goods and services là gì?

Goods and servicesHàng hóa và dịch vụ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Goods and services - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các sản phẩm cơ bản nhất của một hệ thống kinh tế bao gồm các mục tiêu hao hữu hình và nhiệm vụ được thực hiện bởi các cá nhân. Nhiều danh mục đầu tư kinh doanh bao gồm một kết hợp của hàng hóa và dịch vụ mà họ cung cấp cho khách hàng tiềm năng thông qua lực lượng bán hàng.

Definition - What does Goods and services mean

The most basic products of an economic system that consist of tangible consumable items and tasks performed by individuals. Many business portfolios consist of a mix of goods and services that they offer to potential consumers via a sales force.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *