Incident

Định nghĩa Incident là gì?

IncidentBiến cố. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Incident - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. xảy ra rời rạc hoặc sự kiện.

Definition - What does Incident mean

1. Discrete occurrence or event.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *