Income approach

Định nghĩa Income approach là gì?

Income approachPhương pháp thu nhập. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Income approach - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phương pháp khi đến giá trị thẩm định của một thuộc tính trên cơ sở chi phí cơ hội của nó. Nó so sánh thu nhập ròng tài sản sẽ kiếm được nếu thuê trên thời gian hữu còn lại của mình với thu nhập mà có thể kiếm được nếu số lượng giá mua của nó đã được đầu tư vào liên doanh rủi ro có thể so sánh. Còn được gọi là phương pháp vốn hóa thu nhập. Xem thêm cách tiếp cận chi phí và tiếp cận thị trường.

Definition - What does Income approach mean

Method of arriving at the appraisal value of a property on the basis of its opportunity cost. It compares the net income the property would earn if rented out over its remaining useful life with the income that could be earned if the amount of its purchase price was invested in ventures of comparable risk. Also called income capitalization approach. See also cost approach and market approach.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *