Income elasticity

Định nghĩa Income elasticity là gì?

Income elasticityĐàn hồi thu nhập. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Income elasticity - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đo lường mối quan hệ giữa sự thay đổi trong thu nhập của người tiêu dùng và bán hàng của một tốt. Nó được sử dụng đối với hàng hóa classify là "bình thường" hoặc "kém". Hàng hóa với một lớn hơn co giãn thu nhập hơn 1 có thể được phân loại là thứ xa xỉ thay vì nhu yếu phẩm; nhưng phán quyết duy nhất của người tiêu dùng quan trọng.

Definition - What does Income elasticity mean

Measures the relationship between changes in consumer income and the sales of a good. It is used to classify goods as "normal" or "inferior". Goods with an income elasticity greater than 1 can be classified as luxuries instead of necessities; but only the consumer's judgment matters.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *