Integrated plan

Định nghĩa Integrated plan là gì?

Integrated planKế hoạch tích hợp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Integrated plan - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một loại kế hoạch lương hưu do Bộ Tài chính Hoa Kỳ, làm tăng lợi ích của một công thức đặc biệt đã được phê duyệt.

Definition - What does Integrated plan mean

A type of pension plan approved by the U.S. Treasury Department, which increases benefits by a particular formula.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *