Intellectual property

Định nghĩa Intellectual property là gì?

Intellectual propertySở hữu trí tuệ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Intellectual property - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kiến thức, ý tưởng sáng tạo, hoặc biểu hiện của tâm trí con người có giá trị thương mại và bảo hộ theo quyền tác giả, bằng sáng chế, servicemark, thương hiệu, hoặc thương mại luật bí mật từ giả, xâm phạm, và pha loãng. sở hữu trí tuệ bao gồm tên thương hiệu, phát hiện, công thức, phát minh, kiến ​​thức, kiểu dáng đã đăng ký, phần mềm, và các công trình có tính chất nghệ thuật, văn học, hoặc âm nhạc. Nó là một trong những đặc tính dễ dàng giao dịch nhất trên thị trường kỹ thuật số.

Definition - What does Intellectual property mean

Knowledge, creative ideas, or expressions of human mind that have commercial value and are protectable under copyright, patent, servicemark, trademark, or trade secret laws from imitation, infringement, and dilution. Intellectual property includes brand names, discoveries, formulas, inventions, knowledge, registered designs, software, and works of artistic, literary, or musical nature. It is one of the most readily tradable properties in the digital marketplace.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *