Value in account

Định nghĩa Value in account là gì?

Value in accountGiá trị trong tài khoản. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Value in account - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cân có sẵn cho các ngăn kéo của một hối phiếu đòi nợ.

Definition - What does Value in account mean

Balance available to the drawer of a bill of exchange.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *