Value management

Định nghĩa Value management là gì?

Value managementQuản lý giá trị. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Value management - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Áp dụng phân tích giá trị (giá trị kỹ thuật) kỹ thuật để nâng cao hiệu quả kinh doanh và hiệu quả.

Definition - What does Value management mean

Application of value analysis (value engineering) techniques for improvement of business effectiveness and efficiency.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *