Volt-ampere (VA)

Định nghĩa Volt-ampere (VA) là gì?

Volt-ampere (VA)Volt-Ampere (VA). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Volt-ampere (VA) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đơn vị tải điện, tương đương với sản phẩm của điện áp và cường độ dòng điện của một thiết bị.

Definition - What does Volt-ampere (VA) mean

Unit of electrical load, equal to the product of voltage and amperage of a device.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *