Volt (V)

Định nghĩa Volt (V) là gì?

Volt (V)Volt (V). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Volt (V) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đơn vị Metric tiềm năng điện, tương đương với lượng điện áp (lực điện) sẽ tạo ra một dòng chảy ổn định hiện tại của một ampe chống lại một sức đề kháng của một ohm. Được đặt theo tên nhà khoa học Ý Alessandro Volta (1745-1827), nhà phát minh của pin đầu tiên.

Definition - What does Volt (V) mean

Metric unit of electric potential, equal to the amount of electric pressure (electromotive force) that will produce a steady current flow of one ampere against a resistance of one ohm. Named after the Italian scientist Alessandro Volta (1745-1827), inventor of the first battery.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *