Voltage

Định nghĩa Voltage là gì?

VoltageVôn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Voltage - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lượng volt của sự khác biệt tiềm năng trong một mạch. Hộ gia đình cung cấp điện ở Anh có cấp điện áp 230, ở Mỹ nó có điện áp 110.

Definition - What does Voltage mean

Amount of volts of potential difference in a circuit. Household electric supply in the UK has a voltage of 230, in the US it has voltage of 110.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *