Volume discount

Định nghĩa Volume discount là gì?

Volume discountKhối lượng chiết khấu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Volume discount - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Số tiền chiết khấu cho khách hàng mua một số lượng lớn hàng hóa

Definition - What does Volume discount mean

the discount given to a customer who buys a large quantity of goods

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *