Volume ton

Định nghĩa Volume ton là gì?

Volume tonKhối lượng tấn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Volume ton - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xem hàng tấn.

Definition - What does Volume ton mean

See cargo ton.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *