Vortal

Định nghĩa Vortal là gì?

VortalVortal. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Vortal - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cổng thông tin dọc. Trang web phục vụ như là một cửa ngõ vào hầu hết hoặc tất cả người chơi trong một ngành công nghiệp cụ thể hoặc thị trường như ô tô, hóa chất, sắt thép, vv

Definition - What does Vortal mean

Vertical portal. Website that serves as a gateway to most or all players in a specific industry or market such as autos, chemicals, steel, etc.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *