Xw

Định nghĩa Xw là gì?

XwXW. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Xw - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Symbol sử dụng trong báo chí tài chính để cho biết rằng một cổ phiếu đang giao dịch mà không cần (ví dụ) bảo đảm.

Definition - What does Xw mean

Symbol used in financial press to indicate that a stock is trading without (ex) warrants.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *