123 File

? Cách mở file .123? Những phần mềm mở file .123 và sửa file lỗi. Convert Binary 123 file sang định dạng khác.

.123 File Extension

   
File name 123 File
File Type 1Lotus 1-2-3 Spreadsheet
Nhà phát triển IBM
Phân loại Spreadsheet Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (56 Bình chọn)

File .123 là file gì?

123 là Spreadsheet Files - 1Lotus 1-2-3 Spreadsheet, dưới định dạng Binary được phát triển bởi IBM.

Bảng tính được tạo ra bởi Lotus 1-2-3, một phần của IBM Lotus SmartSuite; tổ chức các dữ liệu trong các hàng và cột; chức năng có thể được áp dụng cho các dữ liệu trong các tế bào khác nhau, có thể tự động cư các dữ liệu trong các tế bào khác.

What is a 123 file?

Spreadsheet created by Lotus 1-2-3, part of IBM Lotus SmartSuite; organizes data in rows and columns; functions can be applied to the data in various cells, which can automatically populate the data in other cells.

Cách mở .123 file

Để mở file .123 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .123 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .123

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .123 do người dùng đóng góp.

  • Planamesa NeoOffice
  • Corel Quattro Pro X9
  • Corel Quattro Pro X9
  • Apache OpenOffice
  • Gnumeric
  • StarSuite Calc
  • StarSuite Calc

Chuyển đổi file .123

File .123 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *