246 File

? Cách mở file .246? Những phần mềm mở file .246 và sửa file lỗi. Convert N/A 246 file sang định dạng khác.

.246 File Extension

   
File name 246 File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .246 là file gì?

246 là File Extension - File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .246 file

Để mở file .246 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .246 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .246

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .246 do người dùng đóng góp.

  • Pro/ENGINEER
  • UltraZip
  • UltraZip
  • Creo Elements/Pro
  • Startup TOOLS
  • MasterSplitter by TomaSoft Corporation
  • MasterSplitter by TomaSoft Corporation

Chuyển đổi file .246

File .246 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *