255 File

? Cách mở file .255? Những phần mềm mở file .255 và sửa file lỗi. Convert N/A 255 file sang định dạng khác.

.255 File Extension

   
File name 255 File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .255 là file gì?

255 là File Extension - File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .255 file

Để mở file .255 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .255 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .255

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .255 do người dùng đóng góp.

  • UltraZip
  • Pro/ENGINEER
  • Pro/ENGINEER
  • MaxIm DL
  • ThumbsPlus
  • Creo Elements/Pro
  • Creo Elements/Pro

Chuyển đổi file .255

File .255 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *