349 File

? Cách mở file .349? Những phần mềm mở file .349 và sửa file lỗi. Convert N/A 349 file sang định dạng khác.

.349 File Extension

   
File name 349 File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .349 là file gì?

349 là File Extension - File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .349 file

Để mở file .349 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .349 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .349

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .349 do người dùng đóng góp.

  • UltraZip
  • Pro/ENGINEER
  • Pro/ENGINEER
  • Multi-Edit - The Programmers Editor
  • Creo Elements/Pro
  • Startup TOOLS
  • Startup TOOLS

Chuyển đổi file .349

File .349 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *