3DO File

? Cách mở file .3DO? Những phần mềm mở file .3DO và sửa file lỗi. Convert N/A 3DO file sang định dạng khác.

.3DO File Extension

   
File name 3DO File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .3DO là file gì?

3DO là File Extension - File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .3DO file

Để mở file .3DO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .3DO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .3DO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .3DO do người dùng đóng góp.

  • 3DC
  • 3D Canvas
  • 3D Canvas
  • SimPlant Pro
  • SimPlant View Crystal
  • SimPlant OneShot
  • SimPlant OneShot

Chuyển đổi file .3DO

File .3DO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *