3GPA File

? Cách mở file .3GPA? Những phần mềm mở file .3GPA và sửa file lỗi. Convert Binary 3GPA file sang định dạng khác.

.3GPA File Extension

   
File name 3GPA File
File Type 3GPP Multimedia File
Nhà phát triển Third Generation Partnership Project
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .3GPA là file gì?

3GPA là Audio Files - 3GPP Multimedia File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Third Generation Partnership Project.

tập tin Một 3GPA là một tập tin đa phương tiện được phát triển bởi các dự án 3rd Generation Partnership (3GPP). Nó lưu trữ video và âm thanh suối được lưu trong một định dạng container âm thanh và video. file 3GPA được sử dụng để truyền âm thanh và video giữa điện thoại di động 3G và qua Internet.

What is a 3GPA file?

A 3GPA file is a multimedia file developed by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP). It stores video and audio streams that are saved in an audio and video container format. 3GPA files are used for transmitting audio and video between 3G mobile phones and over the Internet.

Cách mở .3GPA file

Để mở file .3GPA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .3GPA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .3GPA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .3GPA do người dùng đóng góp.

  • Apple QuickTime Player
  • Roxio Toast 18
  • Roxio Toast 18
  • Eltima Elmedia Player
  • File Viewer Plus
  • Microsoft Windows Video
  • Microsoft Windows Video
  • VideoLAN VLC media player
  • MPlayer

Chuyển đổi file .3GPA

File .3GPA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *