4DC File

? Cách mở file .4DC? Những phần mềm mở file .4DC và sửa file lỗi. Convert N/A 4DC file sang định dạng khác.

.4DC File Extension

   
File name 4DC File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .4DC là file gì?

4DC là File Extension - File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .4DC file

Để mở file .4DC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .4DC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .4DC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .4DC do người dùng đóng góp.

  • 4D Engine
  • 4D Client
  • 4D Client
  • 4th Dimension
  • 4e Dimension
  • 4D
  • 4D

Chuyển đổi file .4DC

File .4DC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *