4PP File

? Cách mở file .4PP? Những phần mềm mở file .4PP và sửa file lỗi. Convert N/A 4PP file sang định dạng khác.

.4PP File Extension

   
File name 4PP File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .4PP là file gì?

4PP là File Extension - File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .4PP file

Để mở file .4PP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .4PP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .4PP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .4PP do người dùng đóng góp.

  • PhotoParade Player
  • PhotoParade Player Plus
  • PhotoParade Player Plus
  • PhotoParade Printer

Chuyển đổi file .4PP

File .4PP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *