782 File

? Cách mở file .782? Những phần mềm mở file .782 và sửa file lỗi. Convert N/A 782 file sang định dạng khác.

.782 File Extension

   
File name 782 File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .782 là file gì?

782 là File Extension - File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .782 file

Để mở file .782 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .782 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .782

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .782 do người dùng đóng góp.

  • UltraZip
  • Pro/ENGINEER
  • Pro/ENGINEER
  • Creo
  • Creo Elements/Pro
  • Pro ENGINEER
  • Pro ENGINEER

Chuyển đổi file .782

File .782 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *