84SCRIPT File

? Cách mở file .84SCRIPT? Những phần mềm mở file .84SCRIPT và sửa file lỗi. Convert N/A 84SCRIPT file sang định dạng khác.

.84SCRIPT File Extension

   
File name 84SCRIPT File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .84SCRIPT là file gì?

84SCRIPT là File Extension - File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .84SCRIPT file

Để mở file .84SCRIPT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .84SCRIPT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .84SCRIPT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .84SCRIPT do người dùng đóng góp.

  • TI-SmartView
  • TI-SmartView Emulator Software for TIPlus
  • TI-SmartView Emulator Software for TIPlus
  • TI-SmartView emulator for the TIPlus Family
  • TI-SmartView Emulator Software for the TIPlus Family
  • TI-SmartView for the TIPlus.fr / TIPlus
  • TI-SmartView for the TIPlus.fr / TIPlus

Chuyển đổi file .84SCRIPT

File .84SCRIPT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *