8CU File

? Cách mở file .8CU? Những phần mềm mở file .8CU và sửa file lỗi. Convert N/A 8CU file sang định dạng khác.

.8CU File Extension

   
File name 8CU File
File Type TI-84 Plus C Operating System File
Nhà phát triển Texas Instruments
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .8CU là file gì?

8CU là System Files - TI-84 Plus C Operating System File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Texas Instruments.

Hoạt động tập tin hệ thống được sử dụng bởi TI-84 + C Bạc bản vẽ đồ máy tính; chứa một bản cập nhật phần mềm dùng để cập nhật hệ điều hành nâng cấp.

What is a 8CU file?

Operating system file used by TI-84 Plus C Silver Edition graphing calculators; contains a software update used to update the upgradable operating system.

Cách mở .8CU file

Để mở file .8CU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .8CU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .8CU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .8CU do người dùng đóng góp.

  • Texas Instruments TI Connect CE

Chuyển đổi file .8CU

File .8CU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *