8LD File

? Cách mở file .8LD? Những phần mềm mở file .8LD và sửa file lỗi. Convert Binary 8LD file sang định dạng khác.

.8LD File Extension

   
File name 8LD File
File Type Overlord 2 Language File
Nhà phát triển Triumph Studios
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .8LD là file gì?

8LD là Game Files - Overlord 2 Language File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Triumph Studios.

Trò chơi tập tin được sử dụng bởi Overlord 2, một hành động và phiêu lưu trò chơi người thứ ba; chứa dữ liệu localizes trò chơi sang ngôn ngữ khác nhau; sử dụng cho các hạng mục, thoại, và thông tin trò chơi khác.

What is a 8LD file?

Game file used by Overlord 2, a third-person action and adventure game; contains data that localizes the game into different languages; used for items, dialog, and other game information.

Cách mở .8LD file

Để mở file .8LD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .8LD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .8LD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .8LD do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .8LD

File .8LD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *