8XK File

? Cách mở file .8XK? Những phần mềm mở file .8XK và sửa file lỗi. Convert Binary 8XK file sang định dạng khác.

.8XK File Extension

   
File name 8XK File
File Type TI-83 Plus Application Upgrade File
Nhà phát triển Texas Instruments
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.1 ★ (11 Bình chọn)

File .8XK là file gì?

8XK là Data Files - TI-83 Plus Application Upgrade File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Texas Instruments.

Tập tin được sử dụng bởi Texas Instruments TI-83 máy tính, một toán học tiên tiến và khoa học máy tính vẽ đồ thị; chứa nâng cấp ứng dụng, chẳng hạn như các chương trình thẻ học tập và thao túng dữ liệu tương tác; sử dụng cho TI-83 Plus và TI-83 Plus Bạc phiên bản mô hình.

What is a 8XK file?

File used by the Texas Instruments TI-83 calculator, an advanced math and science graphing calculator; contains application upgrades, such as interactive study card and data manipulator programs; used for TI-83 Plus and TI-83 Plus Silver Edition models.

Cách mở .8XK file

Để mở file .8XK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .8XK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .8XK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .8XK do người dùng đóng góp.

  • Texas Instruments TI Connect
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • TI Connect CE

Chuyển đổi file .8XK

File .8XK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *