8XP File

? Cách mở file .8XP? Những phần mềm mở file .8XP và sửa file lỗi. Convert N/A 8XP file sang định dạng khác.

.8XP File Extension

   
File name 8XP File
File Type TI-83 Plus Calculator File
Nhà phát triển Texas Instruments
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.1 ★ (23 Bình chọn)

File .8XP là file gì?

8XP là Misc Files - TI-83 Plus Calculator File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Texas Instruments.

Chương trình hoặc tập tin dữ liệu được sử dụng bởi Texas Instruments TI-83 Plus và TI-84 loạt máy tính; có thể được chuyển sang máy tính từ một máy tính sử dụng một cáp kết nối TI và phần mềm bao gồm.

What is a 8XP file?

Program or data file used by the Texas Instruments TI-83 Plus and TI-84 series calculators; can be transferred to the calculator from a computer using a TI Connectivity Cable and the included software.

Cách mở .8XP file

Để mở file .8XP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .8XP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .8XP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .8XP do người dùng đóng góp.

  • Texas Instruments TI Connect
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • TI Connect CE
  • TI-SmartView Emulator Software for the TIPlus Family

Chuyển đổi file .8XP

File .8XP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *