8XS File

? Cách mở file .8XS? Những phần mềm mở file .8XS và sửa file lỗi. Convert Binary 8XS file sang định dạng khác.

.8XS File Extension

   
File name 8XS File
File Type TI-83/84 Plus String File
Nhà phát triển Texas Instruments
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .8XS là file gì?

8XS là Data Files - TI-83/84 Plus String File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Texas Instruments.

Chuỗi tập tin được sử dụng bởi Texas Instruments TI-83 và TI-84 Ngoài ra máy tính vẽ đồ thị; chứa một tập hợp các chuỗi; thường được sử dụng với các thông số cửa hàng cho một ứng dụng máy tính, chẳng hạn như một danh sách tên cho một chương trình sổ địa chỉ.

What is a 8XS file?

String file used by Texas Instruments TI-83 and TI-84 Plus graphing calculators; contains a collection of strings; typically used to store parameters for a calculator application, such as a list of names for an address book program.

Cách mở .8XS file

Để mở file .8XS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .8XS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .8XS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .8XS do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .8XS

File .8XS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *