_DL File

? Cách mở file ._DL? Những phần mềm mở file ._DL và sửa file lỗi. Convert N/A _DL file sang định dạng khác.

._DL File Extension

   
File name _DL File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File ._DL là file gì?

_DL là File Extension - File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở ._DL file

Để mở file ._DL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file ._DL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file ._DL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file ._DL do người dùng đóng góp.

  • TaskMagic Play
  • TaskMagic Play HOME USE ONLY
  • TaskMagic Play HOME USE ONLY
  • TMPlayHome

Chuyển đổi file ._DL

File ._DL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *