A08 File

? Cách mở file .A08? Những phần mềm mở file .A08 và sửa file lỗi. Convert N/A A08 file sang định dạng khác.

.A08 File Extension

   
File name A08 File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .A08 là file gì?

A08 là File Extension - File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .A08 file

Để mở file .A08 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .A08 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .A08

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A08 do người dùng đóng góp.

  • WISO Sparbuch
  • Symphonie Data Retriever
  • Symphonie Data Retriever
  • EasyTax AG
  • Minijobabrechnung
  • ZipZag Archiver
  • ZipZag Archiver

Chuyển đổi file .A08

File .A08 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *