A15 File

? Cách mở file .A15? Những phần mềm mở file .A15 và sửa file lỗi. Convert N/A A15 file sang định dạng khác.

.A15 File Extension

   
File name A15 File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .A15 là file gì?

A15 là File Extension - File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .A15 file

Để mở file .A15 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .A15 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .A15

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A15 do người dùng đóng góp.

  • EasyTax AG
  • ZipZag Archiver
  • ZipZag Archiver

Chuyển đổi file .A15

File .A15 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *