AAA File

? Cách mở file .AAA? Những phần mềm mở file .AAA và sửa file lỗi. Convert N/A AAA file sang định dạng khác.

.AAA File Extension

   
File name AAA File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .AAA là file gì?

AAA là File Extension - File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .AAA file

Để mở file .AAA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AAA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AAA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AAA do người dùng đóng góp.

  • Ketsujin Studios FAStart
  • AtamA with Kents Repertory and Boerickes Materia Medica
  • AtamA with Kents Repertory and Boerickes Materia Medica
  • CALtacho
  • AAAreports
  • Advanced Aircraft Analysis
  • Advanced Aircraft Analysis

Chuyển đổi file .AAA

File .AAA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *