ABICOLLAB File

? Cách mở file .ABICOLLAB? Những phần mềm mở file .ABICOLLAB và sửa file lỗi. Convert N/A ABICOLLAB file sang định dạng khác.

.ABICOLLAB File Extension

   
File name ABICOLLAB File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .ABICOLLAB là file gì?

ABICOLLAB là File Extension - File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .ABICOLLAB file

Để mở file .ABICOLLAB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ABICOLLAB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ABICOLLAB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ABICOLLAB do người dùng đóng góp.

  • AbiWord
  • TinyWord
  • TinyWord
  • AbiWord.exe - Shortcut

Chuyển đổi file .ABICOLLAB

File .ABICOLLAB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *