ACCDT File

ACCDT là Database Files - Microsoft Access Database Template, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Microsoft.

.ACCDT File Extension

   
File name ACCDT File
File Type Microsoft Access Database Template
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Database Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4.3 ★ (7 Bình chọn)

File .ACCDT là file gì?

ACCDT là Database Files - Microsoft Access Database Template, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Microsoft.

tập tin cơ sở dữ liệu mẫu được tạo ra bởi Microsoft Access, một hệ thống máy tính để bàn quan hệ quản lý cơ sở dữ liệu (RDMBS); chứa bảng được xác định trước, dữ liệu, báo cáo, và các yếu tố cơ sở dữ liệu khác; lưu lại dưới dạng một hệ thống các tập tin XML và văn bản và nén với khả năng nén Zip.

What is a ACCDT file?

Template database file created by Microsoft Access, a desktop relational database management system (RDMBS); contains pre-defined tables, data, reports, and other database elements; saved as a hierarchy of XML and text files and compressed with Zip compression.

Phần mềm mở file .ACCDT

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACCDT do filegi.com tổng hợp.

  • Microsoft Access 2019
  • Any Video Converter Professional
  • Any Video Converter Professional
  • Access
  • MasterClips MediaPaq Browser

Chuyển đổi file .ACCDT

           

File .ACCDT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *