ACCDU File

ACCDU là Plugin Files - Access Add-in File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

.ACCDU File Extension

   
File name ACCDU File
File Type Access Add-in File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Plugin Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .ACCDU là file gì?

ACCDU là Plugin Files - Access Add-in File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Plugin tập tin được sử dụng bởi Microsoft Access, một ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ cho các máy tính để bàn; lưu giữ một thành phần ứng dụng viết bằng Visual Basic cho các ứng dụng; thường sử dụng phần mở rộng .ACCDA.

What is a ACCDU file?

Plugin file used by Microsoft Access, a relational database management application for the desktop; stores an application component written in Visual Basic for Applications; more commonly uses the .ACCDA extension.

Phần mềm mở file .ACCDU

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACCDU do filegi.com tổng hợp.

  • Microsoft Office
  • Access
  • Access

Chuyển đổi file .ACCDU

           

File .ACCDU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *