ACCDU File

? Cách mở file .ACCDU? Những phần mềm mở file .ACCDU và sửa file lỗi. Convert Binary ACCDU file sang định dạng khác.

.ACCDU File Extension

   
File name ACCDU File
File Type Access Add-in File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Plugin Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .ACCDU là file gì?

ACCDU là Plugin Files - Access Add-in File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Plugin tập tin được sử dụng bởi Microsoft Access, một ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ cho các máy tính để bàn; lưu giữ một thành phần ứng dụng viết bằng Visual Basic cho các ứng dụng; thường sử dụng phần mở rộng .ACCDA.

What is a ACCDU file?

Plugin file used by Microsoft Access, a relational database management application for the desktop; stores an application component written in Visual Basic for Applications; more commonly uses the .ACCDA extension.

Cách mở .ACCDU file

Để mở file .ACCDU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ACCDU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ACCDU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACCDU do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Office
  • Access
  • Access

Chuyển đổi file .ACCDU

File .ACCDU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *