AKP File

AKP là Audio Files - Akai Sampler File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

.AKP File Extension

   
File name AKP File
File Type Akai Sampler File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (6 Bình chọn)

File .AKP là file gì?

AKP là Audio Files - Akai Sampler File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

mẫu âm thanh kỹ thuật số được tạo ra bởi một Akai S5000, S6000, Z4, hoặc Z8 sampler.

What is a AKP file?

Digital audio sample created by an Akai S5000, S6000, Z4, or Z8 sampler.

Phần mềm mở file .AKP

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AKP do filegi.com tổng hợp.

  • Quick Zip
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Speedsoft VSampler
  • Asset Keeper Pro
  • AOK Mod Pack Studio
  • AOK Mod Pack Studio

Chuyển đổi file .AKP

           

File .AKP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *