AM3 File

? Cách mở file .AM3? Những phần mềm mở file .AM3 và sửa file lỗi. Convert N/A AM3 file sang định dạng khác.

.AM3 File Extension

   
File name AM3 File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)
Binance ưu đãi 20% phí giao dịch

File .AM3 là file gì?

AM3 là File Extension - File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .AM3 file

Để mở file .AM3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AM3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AM3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AM3 do người dùng đóng góp.

  • Amazon Trail 3rd Edition
  • Broderbund pig32
  • Broderbund pig32

Chuyển đổi file .AM3

File .AM3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *