APPROJ File

? Cách mở file .APPROJ? Những phần mềm mở file .APPROJ và sửa file lỗi. Convert N/A APPROJ file sang định dạng khác.

.APPROJ File Extension

   
File name APPROJ File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)
Binance ưu đãi 20% phí giao dịch

File .APPROJ là file gì?

APPROJ là File Extension - File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .APPROJ file

Để mở file .APPROJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .APPROJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .APPROJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .APPROJ do người dùng đóng góp.

  • ActivePresenter
  • Audio Precision APx500
  • Audio Precision APx500
  • DigiPen Bau

Chuyển đổi file .APPROJ

File .APPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *