AQZ File

? Cách mở file .AQZ? Những phần mềm mở file .AQZ và sửa file lỗi. Convert N/A AQZ file sang định dạng khác.

.AQZ File Extension

   
File name AQZ File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)
Binance ưu đãi 20% phí giao dịch

File .AQZ là file gì?

AQZ là File Extension - File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .AQZ file

Để mở file .AQZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AQZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AQZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AQZ do người dùng đóng góp.

  • Heritage Family Tree Deluxe
  • Ancestral Quest
  • Ancestral Quest
  • A-PDF Quizzer

Chuyển đổi file .AQZ

File .AQZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *