ASCS File

ASCS là Developer Files - ActionScript Communication Server File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Adobe Systems.

.ASCS File Extension

   
File name ASCS File
File Type ActionScript Communication Server File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .ASCS là file gì?

ASCS là Developer Files - ActionScript Communication Server File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Adobe Systems.

Tập tin được tạo ra bởi Adobe Device Central, một chương trình sử dụng để thử nghiệm và triển khai các trò chơi Flash và nội dung khác với các thiết bị di động; chứa mã viết bằng ActionScript cho máy chủ Truyền Flash; được sử dụng để phát triển nội dung trực tiếp hoặc xem trực tiếp trong các ứng dụng được triển khai.

What is a ASCS file?

File created by Adobe Device Central, a program used for testing and deploying Flash games and other content to mobile devices; contains code written in ActionScript for Flash Communication server; used for developing live or streamed content within deployed applications.

Phần mềm mở file .ASCS

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ASCS do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe Device Central CS5.5

Chuyển đổi file .ASCS

           

File .ASCS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *