ASCX File

? Cách mở file .ASCX? Những phần mềm mở file .ASCX và sửa file lỗi. Convert N/A ASCX file sang định dạng khác.

.ASCX File Extension

   
File name ASCX File
File Type ASP.NET User Control File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (7 Bình chọn)

File .ASCX là file gì?

ASCX là Web Files - ASP.NET User Control File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Trang web có thể được sử dụng như một thành phần của trang Web khác; Chẳng hạn, một thanh điều hướng được gọi là "navbar.ascx" có thể được tham chiếu bởi tất cả các trang trong một trang web ASP-driven; một sự thay đổi duy nhất để các tập tin navbar.ascx sẽ thay đổi thanh điều hướng ở tất cả các trang khác.

What is a ASCX file?

Web page that can be used as a component by other Web pages; for example, a navigation bar called "navbar.ascx" might be referenced by all pages within a ASP-driven website; a single change to the navbar.ascx file will change the navigation bar in all the other pages.

Cách mở .ASCX file

Để mở file .ASCX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ASCX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ASCX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ASCX do người dùng đóng góp.

  • Adobe Dreamweaver
  • Macromedia Dreamweaver MX
  • Macromedia Dreamweaver MX
  • Microsoft Web Platform Extensions
  • Stuffit Expander
  • Microsoft Visual Studio .NET
  • Microsoft Visual Studio .NET

Chuyển đổi file .ASCX

File .ASCX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *