ATGCPROJ File

? Cách mở file .ATGCPROJ? Những phần mềm mở file .ATGCPROJ và sửa file lỗi. Convert N/A ATGCPROJ file sang định dạng khác.

.ATGCPROJ File Extension

   
File name ATGCPROJ File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)
Binance ưu đãi 20% phí giao dịch

File .ATGCPROJ là file gì?

ATGCPROJ là File Extension - File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .ATGCPROJ file

Để mở file .ATGCPROJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ATGCPROJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ATGCPROJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ATGCPROJ do người dùng đóng góp.

  • GENETYX Ver.10
  • GENETYX-SV/RC Ver.11
  • GENETYX-SV/RC Ver.11
  • ATGC Version
  • GENETYX-SV/RC Ver.13
  • GENETYX Ver.11
  • GENETYX Ver.11

Chuyển đổi file .ATGCPROJ

File .ATGCPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *