BAM File

? Cách mở file .BAM? Những phần mềm mở file .BAM và sửa file lỗi. Convert N/A BAM file sang định dạng khác.

.BAM File Extension

   
File name BAM File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)
Binance ưu đãi 20% phí giao dịch

File .BAM là file gì?

BAM là File Extension - File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .BAM file

Để mở file .BAM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BAM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BAM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BAM do người dùng đóng góp.

  • Loan*Calculator! Plus
  • Internet Pictures Corp. iPIX Viewer
  • Internet Pictures Corp. iPIX Viewer
  • Unipro UGENE
  • AmortizeIT
  • Golden Helix GenomeBrowse Win32
  • Golden Helix GenomeBrowse Win32

Chuyển đổi file .BAM

File .BAM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *