BB3 File

BB3 là Game Files - BlasterBall 3 Level File Support, dưới định dạng N/A được phát triển bởi WildTangent.

.BB3 File Extension

   
File name BB3 File
File Type BlasterBall 3 Level File Support
Nhà phát triển WildTangent
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .BB3 là file gì?

BB3 là Game Files - BlasterBall 3 Level File Support, dưới định dạng N/A được phát triển bởi WildTangent.

What is a BB3 file?

File created by BlasterBall 3, an arcade game in which the user plays by breaking through patterns of bricks; contains level file support data; used for allowing the game to quickly load player progress as well as custom levels created by the user in the Level Editor feature of BlasterBall 3.

Phần mềm mở file .BB3

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BB3 do filegi.com tổng hợp.

  • Stuffit Expander

Chuyển đổi file .BB3

           

File .BB3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *