BB3 File

? Cách mở file .BB3? Những phần mềm mở file .BB3 và sửa file lỗi. Convert N/A BB3 file sang định dạng khác.

.BB3 File Extension

   
File name BB3 File
File Type BlasterBall 3 Level File Support
Nhà phát triển WildTangent
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .BB3 là file gì?

BB3 là Game Files - BlasterBall 3 Level File Support, dưới định dạng N/A được phát triển bởi WildTangent.

What is a BB3 file?

File created by BlasterBall 3, an arcade game in which the user plays by breaking through patterns of bricks; contains level file support data; used for allowing the game to quickly load player progress as well as custom levels created by the user in the Level Editor feature of BlasterBall 3.

Cách mở .BB3 file

Để mở file .BB3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BB3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BB3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BB3 do người dùng đóng góp.

  • Stuffit Expander

Chuyển đổi file .BB3

File .BB3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *